2 yorum

Bu kategorideki makaleler, herkesin bilgisayarında kurulu olan web tarayıcıları üzerinde çalışan ve modern 3D oyunları aratmayan projeleri WebGL ile geliştirmek için kullanılabilecek altyapılardan biri olan Three.JS hakkındadır. Bu bölümü anlayabilmek için temel JavaScript bilgisi gereklidir. Makaleler konu sırasına göre gitmektedir.

 1. Bismillah
 2. Emeklemeye Başlıyoruz
 3. Materyaller
 4. Temel Şekiller
 5. Konumlandırma, Döndürme ve Boyutlandırma
 6. Animasyon
 7. Lokal ve Global Koordinat Sistemleri
 8. Işık Kaynakları
 9. Gölgeler - Temel Bilgiler
 10. Gölgeler - Gelişmiş Ayarlar
 11. Kameralar