0 yorum

Bu kategorideki makaleler, JavaScript ile yazdığımız istemci ve sunucu taraflı kodları test etmek için kullanılabilecek altyapılardan biri olan Jasmine hakkındadır. Bu bölümü anlayabilmek için temel JavaScript bilgisi gereklidir. Makaleler konu sırasına göre gitmektedir.

  1. Bismillah
  2. İlk Testimizi Yazıyoruz
  3. Eşleşme Fonksiyonları
  4. "beforeEach" ve "afterEach" Fonksiyonları
  5. İç İçe (Nested) Describe Fonksiyonları
  6. Test Spy
  7. Asenkron Fonksiyonların Testleri
  8. Node.JS Testleri